Vi förenklar ditt företagande

Det finns mycket att göra för att

  • minska på administrativa arbetsuppgifter
  • få in siffror på ett och rätt från början i bokföringen
  • automatisera avstämningar
  • förbereda företaget inför försäljning eller att bli ett dotterbolag

Allt detta får du hjälp med under en helgkurs på Smögen.

I höst kör vi även i Solna!!

Helgkurser

Solna kontoret