DU

Fakturerar och har kundkontakt

Fotar av leverantörsfakturor med mobilen och betalar den 

Vill ha lön

Gör inbetalningar till Skatteverket

Driver företaget med vinst

VI

Bokför din kundfaktura och påminner

Bokför leverantörsfakturan

Gör din lönespec och skattedeklaration

Sköter avstämning av skattekonto

Finns där med praktiska råd

Helgkurser

Solna kontoret